About a Jacket About a Jacket

Financiën en fondsenwerving

About a Jacket ontvangt 20.000 euro van het Oranje Fonds en 10.000 van het VSBfonds. Dankzij deze steun kan de stichting haar activiteiten uitbreiden voor integratie van vluchtelingenvrouwen in de samenleving.
Logo Kansfonds

Kansfonds

Ieder mens telt. Daarom ziet Kansfonds om naar de meest kwetsbare mensen in Nederland. Mensen wiens kwetsbaarheid niet altijd even zichtbaar is, maar vaak wel allesbepalend: dak- en thuislozen, ongedocumenteerden en mensen in armoede. Zij doen ertoe om wie ze zijn, onafhankelijk van de situatie waarin ze verkeren. Kansfonds helpt waar niemand anders dat doet of durft. Ze steunen lokale initiatieven, bieden een vangnet en zoeken een oplossing voor de oorzaken die de problemen in stand houden. Dat doen ze samen met mensen die net als zij een gedeelde verantwoordelijkheid voor elkaar voelen. Zodat er een samenleving ontstaat waarin plek is voor íedereen.

VSBfonds

VSBfonds ondersteunt initiatieven van en voor iedereen die actief wil meedoen aan de samenleving. In de vorm van donaties, praktische kennis en netwerken. Het fonds wil bijdragen aan de zelfredzaamheid en samenredzaamheid in ons land. Door sociale en culturele projecten te steunen en door studiebeurzen te verstrekken. Zodat iedereen zijn of haar plek krijgt in onze diverse samenleving en kan groeien, leren en leven met én dankzij elkaar. Vandaar het motto van het fonds: ‘Iedereen doet mee’.