About a Jacket About a Jacket
artikel Rodi Vredesweek

Geborduurd jasje About a Jacket in Hoorn staat symbool voor vrede in Oekraïne

krant, krant, nieuws,
/by
HOORN - Moeten vluchten voor oorlog en geweld is onvoorstelbaar. Toch overkomt het momenteel heel veel Oekraïners. Noodgedwongen hebben zij huis en haard moeten verlaten. De 22-jarige Milena bijvoorbeeld. Zij vluchtte eind maart vanuit de Oekraïense stad Marioepol en kwam uiteindelijk 7 april in Nederland terecht waar zij en haar moeder Galina in Hoorn werden opgenomen in het gezin van Tineke en William van Lente. Tijdens de Vredesweek, dit jaar van 17 tot en met 25 september, wordt in het hele land aandacht gevraagd voor de vrede. Met deze Vredesweek laat organisator PAX zien dat ondanks alle berichten over oorlogen en vluchtelingen er ook heel veel mensen zijn die verlangen naar vrede en verbinding en zich daar dagelijks voor inzetten. Borduuratelier About a Jacket in Hoorn draagt daar graag een steentje aan bij. Elk jaar borduren de vluchtelingvrouwen vlak voor de Vredesweek samen een jasje, met steeds een ander land als thema. “De keuze voor Oekraïne was dit jaar vanzelfsprekend”, vertelt Marilou Evelo, oprichter van About a Jacket. “Het jasje vertelt een verhaal door middel van bijvoorbeeld de vredesduif - als symbool van de vrede - op de achterkant en het gouden hart aan de voorkant. Dat hart kan geraakt worden tijdens oorlog, maar het staat uiteraard ook voor de liefde. Alles is geborduurd in Oekraïense motieven en de kleuren van de vlag zijn erin verwerkt. Hiermee laten wij zien dat we voor de vrede staan en in het bijzonder voor vrede in Oekraïne.” Leuk om te weten: het geborduurde...
artikel Regio Vredesweek

Jasje vol symboliek uit de Oekraïne

krant, krant, nieuws,
/by
Dominee Tineke van Lente van de protestantse gemeente Hoorn-Zwaag-Blokker vindt het een eer dat ze het unieke jasje even mag aantrekken. Marillou Evelo van naaiatelier voor vluchtelingenvrouwen About a Jacket heeft bewust gekozen voor de predikant om midden in de Vredesweek het kledingstuk vol symboliek uit Oekraïne te showen. Leo Blank In haar atlier aan het Dampten komen wekelijks zo’n 25 vrouwen bijeen uit door oorlogen verscheurde landen als Syrië, Somalië, Afghanistan, Eritrea en Liberia. Samen maken ze met de hand de fraaiste jasjes, telefoonhoesjes en tasjes die bij gelegenheid worden verkocht. Onder het handwerk ont-staan gesprekken en kunnen de deelnemers pijnlijke ervaringen delen. Voor de Vredesweek, 18 tot en met 25 september, vervaardigen ze en on-der leiding van Marilou een speciaal jasje uit een land dat in het brand-punt van het wereldnieuws staat. Na Afghanistan en Eritrea viel de keuze ditmaal op Oekraïne. De bevolking van het voormalige Oostblokland doorstaat grote ontberingen na de inval van het Rusland van Poetin.  Graanhalmen en zonnebloemen  “Het jasje in de kleuren geel en blauw is versierd met borduurwerk. Zoals goudgele graanhalmen en zonnebloemen op de mouwen en de naam het land en een fraaie vredes-duif op de achterkant. Motieven vind ik onder meer in de folkloristi-sche knipkunst van Oekraïne. Ik houd van mooie dingen waar men-sen blij van worden. Er is al genoeg ellende en agressie”, vertelt Marilou. Voor het project ontving ze een do-natie van het Oranjefonds.  Ze kwam niet toevallig terecht bij dominee Tineke van Lente. Die biedt met haar man Willam sinds begin april...
artikel rodi media internationale vrouwendag

Onderzoeksjournaliste Natalie Righton ontvangt geborduurd jasje van About a Jacket in Hoorn

krant, krant, nieuws,
/by
HOORN - De Nederlandse onderzoeksjournaliste Natalie Righton was maandag 7 maart te gast bij borduuratelier About a Jacket aan het Dampten in Hoorn. Verschillende vluchtelingvrouwen die daar wekelijks samenkomen om te borduren en Nederlands te praten, hadden samen een jasje voor Natalie geborduurd dat zij afgelopen maandag dankbaar in ontvangst nam. Elk jaar geeft About a Jacket in het kader van Internationale Vrouwendag, dat 8 maart gevierd wordt, een jasje cadeau aan een vrouw die een prominente rol in de maatschappij vervult. Ik ga het met veel trots dragen Internationale Vrouwendag is een dag om stil te staan bij de positie van vrouwen over de hele wereld. Journaliste Natalie Righton werkt voor de Volkskrant als parlementair verslaggever. In 2011 won zij De Tegel, de belangrijkste Nederlandse prijs voor journalistiek. Haar boek ‘Duizend dagen extreem leven’ is een verslag van het leven dat zij drie jaar lang leidde als oorlogscorrespondent in Afghanistan. Haar werk als journalist valt binnen het thema ‘vrijheid van meningsuiting en persvrijheid’, een van de kernwaarden van de vrije democratie. “Helaas ook een kernwaarde waar veel vluchtelingvrouwen niet bekend mee zijn”, zegt Marilou Evelo, oprichter van borduuratelier About a Jacket. “Des te belangrijker om hier op Internationale Vrouwendag aandacht aan te besteden. Een journalist informeert, maar geeft ook kritiek. In veel landen is dat niet vanzelfsprekend. Natalie heeft drie jaar lang in een door mannen gedomineerd land gewoond. Dat vind ik enorm dapper. Daarom hebben we dit jaar een stoer jasje gemaakt. De vragen die een journalist vaak stelt,...
artikel Subsidie voor About a Jacket verlengd

Subsidie voor About a Jacket verlengd

krant, krant, nieuws,
/by
About a Jacket, een borduuratelier in Hoorn waar vluchtelingenvrouwen sociale contacten opdoen en de Nederlandse taal leren, krijgt ook de komende twee jaren subsidie. Dat heeft het college van burgemeester en wethouders besloten. door Martijn Mak About a Jacket startte in 2016 met het doel om vrouwen met een vluchtelingenachtergrond te helpen integreren en participeren, door borduren te koppelen aan het leren van de Nederlandse taal. Dat breidde steeds verder uit en inmiddels staat het voor een plek waar zij sociale contacten opdoen, de Nederlandse taal leren door de inzet van taaldocenten, zich ontwikkelen door kennis en vaardigheden op te doen en zo werken aan het verbeteren van hun positie in de samenleving. Al eerder zijn subsidies verstrekt aan About a Jacket. In 2022 en 2023 krijgt de stichting dit opnieuw. Het gaat om twee keer 5.000 euro. „Gebleken is namelijk dat About a Jacket juist nu, tijdens de coronapandemie, steeds belangrijker is voor de deelnemers. Het bestrijdt eenzaamheid door het bieden van een laagdrempelige plek van ontmoeting en stimuleert de integratie en participatie van de deelnemers”, luidt de uitleg van het college.De gemeente vindt About a Jacket daarmee een belangrijke organisatie binnen de sociale infrastructuur in Hoorn en binnen de nieuwe Wet inburgering, die per 1 januari 2022 ingaat. Oprichtster Marilou Evelo is opgelucht, want zij heeft de subsidie nodig om te kunnen blijven draaien. Het geld wordt besteed aan de huur van een pand aan Dampten 16.„De toekenning is heel belangrijk, want dit geeft een duidelijk signaal naar andere fondsen.” About a Jacket...
artikel rodi media vredesweek 2021

About a Jacket in Hoorn zet Eritrea centraal tijdens nationale Vredesweek

krant, krant, nieuws,
/by
HOORN - Inclusief samenleven; dat is het thema dit jaar van de nationale Vredesweek, van 18 tot en met 26 september. Met deze Vredesweek laat organisator PAX zien dat ondanks alle berichten over oorlogen, vluchtelingen en groeiende polarisatie, er ook heel veel mensen zijn die verlangen naar vrede en verbinding en zich daar dagelijks voor inzetten. Ongezien gebeuren er allerlei mooie en bijzondere dingen. Ook borduuratelier About a Jacket, waar vluchtelingenvrouwen bij elkaar komen om samen te borduren, wil de verbinding aangaan. “Dat doen we door onder andere een workshop Eritrees borduren aan te bieden”, vertelt Marilou Evelo van About a Jacket. Het borduuratelier, dat vier ochtenden per week geopend is en waar de vrouwen minimaal één keer per week komen borduren, bestaat deze maand alweer vijf jaar. About a Jacket heeft bovendien een van haar projecten gekoppeld aan de Vredesweek. Dit project is mede mogelijk gemaakt door het Oranje Fonds en VSB Fonds. “Elk jaar borduren de vrouwen een jas binnen het thema van de Vredesweek en staat één herkomstland van de vluchtelingenvrouwen centraal”, legt Marilou uit. “Dit jaar is dat dus Eritrea, een land dat bij veel Nederlanders onbekend is. De vrouwen die daar vandaan komen, hebben de jas geborduurd met motieven uit Eritrea. Zij zijn orthodoxe christenen en zij vormen ongeveer de helft van Eritrese bevolking. Veel mensen denken dat mensen uit Eritrea voornamelijk moslim zijn, maar dat is dus niet zo”, benadrukt Marilou. “Op kleding in Eritrea wordt vaak het koptische kruis geborduurd en die vormt...
Artikel over hoodie voor Vredesweek

Schijnwerper op Eritrea

krant, krant, nieuws,
/by
De jaarlijkse Vredesweek van Pax (18 tot en met 26 september) staat in het teken van ’inclusief samenleven’. Oprichter Marilou Evelo van borduuratelier About a Jacket greep het thema aan om de schijnwerpers te richten op het lot van Eritrese vluchtelingenvrouwen. Hoorn het Hoornse initiatief bestaat bijna vijf jaar en draait vier ochtenden per week aan het Dampten. Doel is om gevluchte vrouwen uit landen als Sudan, Syrië, Afghanistan, Irak en Eritrea samen te brengen en uit een sociaal isolement te halen. Creatie en integratie worden verbonden en tijdens het borduren wordt onder leiding van een taalcoach Nederlands geoefend.Vorig jaar werd bij de start van de nationale Vredesweek speciaal aandacht gevraagd voor gevluchte vrouwen uit Afghanistan die uit vrees voor de toenemende macht van de Taliban hun vaderland verlieten voor een onzekere toekomst in een onbekend land. Pasen en KerstmisDitmaal staat dus Eritrea centraal. En dat is volgens Marilou niet zonder reden: ,,Er heerst een totalitair regime, twaalf procent van de bevolking is gevlucht. Jonge mensen moeten met hun achttiende in militaire dienst, zonder te weten voor hoe lang. In Nederland wonen 20.000 mensen met een Eritrese achtergrond. Hun inburgering verloopt vaak moeizaam. Ze hebben geen of heel weinig contact met Nederlanders. Terwijl dat zo belangrijk is om te aarden in een nieuwe woonomgeving.”,,De vrouwen uit dit Oost-Afrikaanse land die aan het Vredesweek-project meewerken zijn orthodoxe christenen. Ongeveer de helft van de bevolking bestaat uit christenen, de andere helft uit moslims. Ook onze cultuur is sterk gebaseerd op de christelijke traditie....
krantenartikel rodi introductiecursus

Introductiecursus Arabisch bij About a Jacket in Hoorn

krant, krant, nieuws,
/by
HOORN - About a Jacket, een borduuratelier voor vluchtelingvrouwen in Hoorn, biedt een introductiecursus Arabisch aan. De cursus gaat maandag 6 september van start en de les duurt van 10.00 tot 11.0 uur. De kosten zijn vijftig euro voor vijf lessen, waarvan een gedeelte naar de docent Enam gaat. Zij is afkomstig uit Damascus waar zij docent Arabisch was. In deze introductiecursus Arabisch wil zij Nederlanders graag wegwijs maken in deze mooie en complexe taal. Aanmelden kan via e-mail (info@aboutajacket.nl) of telefonisch:...
artikel rodi Wereldvluchtelingendag

About a Jacket in Hoorn vraagt aandacht voor Wereldvluchtelingendag

krant, krant, nieuws,
/by
HOORN - “Eén procent van alle mensen wereldwijd is op de vlucht. Dat zijn 79,5 miljoen mensen! VN-Vluchtelingenorganisatie UNHCR heeft nog nooit zo’n hoog aantal vastgesteld. Daarom blijft het belangrijk om aandacht te besteden aan Wereldvluchtelingendag, elk jaar op 20 juni”, zegt Gerda Schoenmaker van VluchtelingenWerk in Hoorn. “Deze dag wordt extra aandacht gevraagd voor alle mensen die wereldwijd op de vlucht zijn voor oorlog, geweld of onderdrukking.” Ook bij About a Jacket, een borduuratelier voor vluchtelingvrouwen in Hoorn, is Wereldvluchtelingendag elk jaar aanleiding om iets bijzonders te doen. “Dit jaar hebben de vrouwen samen een jas geborduurd die vanaf 19 juni twee weken tentoongesteld wordt in de etalage van een leegstaand winkelpand aan de Nieuwsteeg 38 in Hoorn”, vertelt Marilou Evelo, oprichter van About a Jacket. “De definitie van een vluchteling is vastgelegd in het internationaal recht: het Vluchtelingenverdrag”, legt Gerda uit. “Een vluchteling is iemand die een ‘gegronde vrees’ heeft voor vervolging op grond van ras, godsdienst, nationaliteit, politieke overtuiging of het behoren tot een bepaalde maatschappelijke groep, en die in het herkomstland geen bescherming krijgt. Het Vluchtelingenverdrag is gebaseerd op het principe van ‘non-refoulement’ wat betekent dat een vluchteling niet teruggestuurd mag worden als hij een land ontvlucht vanwege gegronde vrees voor vervolging. Wie in Europa aankomt, heeft het recht om asiel aan te vragen. Elke vluchteling heeft een verhaal en dat moet aangehoord worden.” Blauwtinten Vaak hebben vluchtelingen alles achter moeten laten. Ze zijn gescheiden van familie en staan voor een toekomst vol onzekerheid. Gerda: “VluchtelingenWerk zorgt in...
artikel rodi about a jacket krijgt financiele ondersteuning

About a Jacket in Hoorn krijgt financiële ondersteuning van Oranje Fonds en VSBfonds

krant, krant, nieuws,
/by
HOORN - About a Jacket, het borduuratelier voor vrouwen met een vluchtelingenachtergrond, ontvangt 20.000 euro van het Oranje Fonds en 10.000 euro van het VSBfonds. Hierdoor kan de stichting het komende jaar haar activiteiten uitbreiden waarbij de focus ligt op integratie van vluchtelingenvrouwen in de samenleving. “Deze financiële ondersteuning betekent erkenning. Het is een mooi bewijs dat we goed bezig zijn en op de ingeslagen weg verder kunnen”, aldus Marilou Evelo van About a Jacket. About a Jacket verbindt creatie en integratie verbindt. Vier ochtenden per week komen vrouwen met een vluchtelingenachtergrond samen om te borduren in Hoorn. Dit doen ze onder leiding van Marilou en ze worden begeleid door vrijwilligers, zoals taalcoaches. De vrouwen hebben allemaal hun eigen verhaal. Tijdens het borduren oefenen ze samen hun Nederlandse taal en praten ze over alledaagse dingen, in een ongedwongen setting en in een veilige omgeving. Dit is dé manier om hen uit een sociaal isolement te halen en te houden. Ze hebben een doel en werken samen aan mooie projecten. De jasjes en andere kledingstukken en accessoires die ze borduren, zijn te koop via de website: www.aboutajacket.nl . Liza de Laat, programma-adviseur Oranje Fonds: “Wat een mooie combinatie van creatieve activiteiten en taalcoaching door een laagdrempelige leer- en ontmoetingsplek te bieden voor vluchtelingenvrouwen. Het is mooi om te zien hoe ze zich inzetten voor deze groep vrouwen en elkaar en anderen weten te inspireren met hun verhalen en ontwerpen.” Het Oranje Fonds bouwt aan een sociale samenleving, waar mensen er voor elkaar zijn en...
rodi artikel jasje vrouwendag 2021

Halleh Ghorashi ontvangt geborduurd jasje van About a Jacket in Hoorn

krant, nieuws,
/by
HOORN - Elk jaar op Internationale Vrouwendag, 8 maart, geeft stichting About a Jacket een geborduurd jasje cadeau aan een vrouw die een prominente rol in de maatschappij vervult. Dit jaar mocht Halleh Ghorashi het jasje in ontvangst nemen in het borduuratelier voor vluchtelingenvrouwen in Hoorn. “Een heel grote eer”, benadrukt ze. Halleh Ghorashi werd in 1962 geboren in Iran en kwam in 1988 als politiek vluchteling naar Nederland. Ze studeerde culturele antropologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam en promoveerde in 2001 aan de Universiteit van Nijmegen. Ze is als hoogleraar Diversiteit en Integratie verbonden aan de afdeling sociologie van de VU. In 2020 werd ze verkozen tot lid van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW), een genootschap van topwetenschappers dat de regering adviseert. Ook is ze kroonlid van de Sociaal-Economische Raad (SER). In haar onderzoekswerk houdt ze zich onder meer bezig met verhalen van generaties van vluchtelingen en migranten, culturele diversiteit en inclusieve structuren. Groen “Halleh Ghorashi is voor ons het voorbeeld van een vrouw die een prominente rol in de maatschappij vervult”, vertelt Marilou Evelo, initiatiefnemer van About a Jacket. “Vandaar dat onze deelnemers, ondanks de coronacrisis, een jasje geborduurd hebben dat speciaal bestemd is voor haar. Op het jasje zijn bloemen geborduurd afkomstig uit de Perzische traditionele naaldkunst. De verschillende bloemen, net als in een prachtige tuin, symboliseren de verrijking en diversiteit in de samenleving.” Halleh vult aan: “Ik vind het heel bijzonder om te beseffen dat de vrouwen aan mij dachten toen ze dit jasje borduurden en...